معرفی

مشخصات فردی

حسن جوانشیر

نام - نام خانوادگی : حسن   جوانشیر

پست الکترونیکی : H_Javanshir@Azad.Ac.Ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی صنایع - تولید صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : -
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : -

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : -
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : -

سوابق اجرایی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب از سال 1368

مدرس سایر دانشگاه‌های داخل کشور از سال 1371

عضو هیئت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب از سال 1376

حضور فعال در نشریات، جشنواره‌ها و همایش‌های معتبر علمی ملی و بین المللی به عنوان هیئت برگزارکننده، هیئت علمی، داور، مقاله دهنده و ... .

عضو هیئت داوران مقالات فصلنامه علمی و پژوهشی شریف دانشگاه صنعتی شریف (1384 تاکنون).

عضو هیئت داوران مقالات مجله بین‌المللی علمی پژوهشی مهندسی صنایع (JIEI) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب (1384 تاکنون).

عضو هیئت داوران مقالات نشریه تخصصی (علمی پژوهشی) مهندسی صنایع پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران (1389 تاکنون).

عضو هیئت تحریریه نشریه تخصصی تحقیق و توسعه انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعة صنایع و معادن (1388 تاکنون).

عضو هیئت داوران سومین جشنواره ملی بهره‌وری ایرانیان، (31/02/1393)، اتاق بازرگانی (سالن همایش‌های برج میلاد).

عضو هیئت داوران چهارمین جشنواره ملی بهره‌وری ایرانیان، (18/11/1391)، اتاق بازرگانی (سالن همایش‌های برج میلاد).

عضو هیئت داوران سومین جشنواره ملی بهره‌وری ایرانیان، (18/11/1390)، اتاق بازرگانی (سالن همایش‌های برج میلاد).

عضو هیئت داوران دومین جشنواره ملی بهره‌وری ایرانیان، (10/12/1389)، اتاق بازرگانی (سالن همایش‌های برج میلاد).

عضو هیئت داوران هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، (14/7/1389 تا 15/7/1389)، دانشگاه صنعتی اصفهان (دانشکده مهندسی صنایع و برنامه‌ریزی سیستم‌ها، اصفهان).

عضو هیئت داوران سومین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، (15/2/1389 تا 16/2/1389)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، تهران).

عضو هیئت داوران ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، (30/11/1387 تا 1/12/1387)، دانشگاه صنعتی شریف (سالن پژوهشگاه نیرو، تهران).

عضو هیئت داوران و ریاست نشست در اولین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، (8/11/1386 تا 10/11/1386)، دانشگاه صنعتی شریف (دانشگاه کیش، جزیره کیش).

عضو کمیته علمی دومین همایش سراسری هفته صنایع، (اردیبهشت 1385)، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع، تهران).

عضو هیئت داوران سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، (29/9/1384 تا 1/10/1384)، دانشگاه صنعتی شریف (سالن اجلاس سران، تهران).

عضو هیئت داوران پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعة صنایع و معادن، (1/9/1384 تا 2/9/1384)، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعة صنایع و معادن (سالن اجلاس سران، تهران).

چاپ بیش از بیست جزوه آموزشی دانشگاهی در زمینه‌های تحقیق در عملیات، ارزیابی کار و زمان، طرح‌ریزی واحدهای صنعتی، تئوری پایایی (قابلیت اطمینان)، تئوری تصمیم‌گیری و ... .

و ...عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی صنایع

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تهران جنوب - دانشكده مهندسي صنايع

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 19

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1376/11/01

حسن جوانشیر
حسن جوانشیر

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تهران جنوب - دانشكده مهندسي صنايع
مرتبه علمی :
    استادیار
^